پایگاه جامع شناخت بهائیت هک شد

بهائیان با هک کردن پایگاه جامع شناخت بهائیت درماندگی خود را در برابر این پایگاه به همگان نشان دادند…

پایگاه جامع شناخت بهائیت، در فضای مجازی اینترنت به حقایق می پرداخت و پرده از حقایق پنهان بر می داشت، ولی تشکیلات بهائیت که توان این افشاگری را نداشت، سرانجام امروز ۴/۵/۹۱ این پایگاه را هک کرد.

پایگاه جامع شناخت بهائیت این مژده را مي دهد که به زودی این پایگاه را راه اندازی کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


2 × پنج =