بهائیت در روزنامه شرق

روزنامه شرق به بهانه هاي مختلف اقدام به چاپ مصاحبه و مقالات يكي از عناصر بهايي مقيم خارج كشور كرده است.
به گزارش جهان به نقل از کیهان روزنامه شرق در تاريخ 91/2/10 اقدام به چاپ مصاحبه مفصلي با هوشنگ سيحون يكي از عناصر بهايي و وابسته به خاندان پهلوي كرد.
همين روزنامه مقاله ای را  با ذوق زدگي به تجليل و تمجيد از هوشنگ سيحون نوشت و اشاره اي به بهايي بودن وي نكرد، و عضويت وي را در كلوپ صهيونيستي روتاري شمال تهران ناديده گرفته است. اين چهره وابسته كه به دليل خوش خدمتي هايش به فرهنگ و هنر در عصر ستم شاهي چندين بار از دست شاه تقدير دريافت كرده است در زمان رياست دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران بنيانگذار سفرهاي مختلط دانشجويي بود. در زمان رياست وي فساد اخلاقي ميان دانشجويان اين دانشكده به قدري گسترش يافت كه زبانزد خاص و عام شد.
سيحون همچنين در سمت رئيس شوراي شهرسازي تهران، املاك خاندان سلطنتي و اعضاي فراماسونري را داخل محدوده شهري قرارداد و با كشيدن بزرگراه هاي شهري از كنار آنها، سود هنگفتي را نصيب اين جماعت ساخت. همسر وي- معصومه سيحون- نيز از دوستان نزديك فرح پهلوي و عضو هيئت داوران مسابقه «ملكه جهانگردي ايران» بود.
يك سايت رسمي بهايي، تجليل مفصلي نسبت به شخصيت و آثار سيحون ارائه داده است.
مدتي روزنامه شرق با صراحت بيشتري نسبت به قبل، ترويج عناصر ضدانقلاب فراري، سلطنت طلبان، فراماسونرها و بهائيان را در دستور كار برخي صفحات خود قرار داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


3 × 1 =