راه اندازي كتابخانه پايگاه جامع شناخت بهائيت

۱۳۹۵/۰۳/۲۷ 0

پايگاه جامع شناخت بهائيت به اطلاع همه همراهان و بهائي پژوهان گرامي مي رساند، بخش كتابخانه با كتب و مقالاتي در زمينه بابيت و بهائيت، اسماعيليه و حروفيه راه اندازي و در دسترس قرار گرفته است. مخاطبان گرامي مي توانند ادامه مطلب…