دو تفاوت بابیت و بهائیت با شیخیه

۱۳۹۵/۰۴/۱۳ 1

ادعای مهدویت و ارتباط با مهدی موجود و منجی موعود در دو قرن گذشته ایران اسلامی را می توان به جریان شیخیه و ادعاهای شیخ احمد احسایی و شاگرد او یعنی کاظم رشتی نسبت داد. ادعای رکن رابع یا واسطه گری ادامه مطلب…