تأویل‌گرایی بهائیت در بهره‌گیری از آموزه‌های دینی

۱۳۹۷/۰۱/۰۵ 0

از شيوه‌هاي مشترك فرق انحرافي به‌ويژه باطن‌گرايان، طرح مسائل مشكل ديني و ايجاد شك در ذهن مخاطب، سپس ارائه پاسخي تأويلي به آن مشکل است. در ميان بابيان نخستين، به سيد بصير از خاندان سيد جلال خاکسار برمي‌خوريم که به ادامه مطلب…

مقاله «نقد بابیت و بهائیت در تاويل «قيامت موعود» به «قيام قائم»»

۱۳۹۶/۱۱/۲۰ 0

مقاله «بررسي و نقد تاويل «قيامت موعود» به «قيام قائم»» به قلم محمد علی پرهیزگار در شماره ۵۶ فصلنامه علمی – پژوهشی انتظار موعود (بهار ۱۳۹۶) منتشر شد. چکيده: تاويل گرايي و تفسير به راي نسبت به آموزه هاي اسلامي، ادامه مطلب…

مشترکات فرق انحرافی مدعی مهدویت

۱۳۹۴/۰۲/۰۳ 0

فرق انحرافي، به ويژه آنان كه مدعی بابيت و مهدويت هستند، مشتركات فراواني دارند كه از جمله به شش مورد از آنها اشاره مي كنيم: ۱. پنهان بودن سركرده فرقه از ديد عموم معمولاً سران فرق انحرافي از ديد عموم مردم ادامه مطلب…