مغالطه مدعيان دورغين مهدويت در مواجه با مخالفت علما

۱۳۹۶/۰۸/۰۵ 0

برخي از مدعيان دروغين يا اصحاب و انصار آنان در پي مغالطه و عوام فريبي هستند؛ براي نمونه يكي از جريان‌هاي معاصر مدعي قائميت و مهدويت با مقايسه خود با دعوت پيامبران الهي از جمله پيامبر خاتم(ص)، مخالفان خود را ادامه مطلب…