پيشينه شناسي و نقد گرايش هاي باطني بابيت و بهائيت

۱۳۹۶/۰۸/۲۹ 0

مقاله «پيشينه شناسي و نقد گرايش هاي باطني بابيت و بهائيت» به قلم محمد علی پرهیزگار در شماره ۴۳ فصلنامه علمی – پژوهشی مشرق موعود (پاييز ۱۳۹۶) منتشر شد. چکیده: سران بابيت و بهائيت براي اثبات حقانيت خود، دست به ادامه مطلب…

اطلاعيه پايگاه جامع شناخت بهائيت

۱۳۹۲/۰۴/۱۷ 0

بدين وسيله پايگاه جامع شناخت بهائيت به اطلاع همه مخاطبان و همراه گرامي مي رساند كه اين پايگاه در نظر دارد با تحولي بنيادي، اين پايگاه را به پايگاهي جامع در زمينه فرق اسلامي مبدل سازد، از اين رو: ۱. ادامه مطلب…