پیشینه‌شناسی و نقد ادعاهای سران بهائیّت درباره نَسخ شریعت اسلام در فتنه بدشت

۱۳۹۶/۱۰/۲۳ 0

مقاله «پیشینه‌شناسی و نقد ادعاهای سران بهائیّت درباره نَسخ شریعت اسلام در فتنه بدشت» به قلم محمد علی پرهیزگار در شماره ۷۰ فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ اسلام (تابستان ۱۳۹۶) منتشر شد. چکیده: بابیّت، از جمله جریان‌های معتقد به نسخ ادامه مطلب…

دلیل تجویز فساد جنسی در بهائیت

۱۳۹۵/۰۴/۱۶ 0

نسخ شریعت و اباحه گری، نخستین گام عملی بابیت در گردهمایی بدشت بود. این فتنه با بودجه حسین علی نوری و رهبری وی و قره العین و قدوس تشکیل شد. اشراق خاوری درباره نسخ شریعت و اعلام آزادی از قید و ادامه مطلب…