معجزه در نگاه عباس افندی (عبدالبهاء) دومین سرکرده بهائیت

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ 0

اثبات ادعاهای نبوت و امامت پیوسته با معجزه همراه بوده است. معجزه، کار خارق العاده ای است که از توان نوع بشر خارج است، از این رو مدعیان دروغین امامت و نبوت که از پشتوانه الهی برخوردار نیستند، توان آوردن ادامه مطلب…

یکتاپرستی در فرهنگ سران بهائیت

۱۳۹۰/۰۳/۱۲ 2

سید باب و میرزای بهاء از آغاز پیدایش، با تلاش فراوان به خدا سازی پرداختند، به گونه ای که عباس افندی فرزند بهاء می گوید: حضرت قدوس گفته های بسیاری درباره خدایی خود دارد؛ ایشان کتابی درباره تفسیر صمد نازل ادامه مطلب…

برخی از تعاليم و عقاید بهائیان

۱۳۹۰/۰۳/۰۳ 0

فرقه بهائیت باورهای فراوانی دارد که از جمله اعتقادات آنان می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. اعتقاد به الوهیت علی محمد باب و حسینعلی نوری یكی از سخیف ترین و غیر معقول ترین اعتقادات بهائیت و بابیت اعتقاد ادامه مطلب…