برهان عدالت در اثبات قيامت و معاد

۱۳۹۵/۰۷/۱۴ 0

انسان اگر خداي سبحان و توحيد الهي را درست بشناسد، در تحقق نبوت و معاد شکي نخواهد داشت، زيرا معاد بازگشت انسان به خداست. خدايي که پيامبران را فرستاده است و پيامبراني که جامعه را به معاد و توحيد راهنمايي ادامه مطلب…