علت مظلوم‌نمایی بهائیان و جنجال حقوق بشری بهائیت علیه حکومت ایران

۱۳۹۶/۱۰/۲۸ 0

هیاهو و جنجال آفرینی یکی از سیاست‌های تبلیغی بهائیت است؛ یعنی بهائیان می‌بایست به گونه‌‌ای رفتار کنند که جامعه نسبت به آنان حساس شوند؛ مثلاً با نقض قوانین، اسباب برخورد با خود را فراهم می‌کنند؛ یعنی دست به جرم‌هایی می‌زنند ادامه مطلب…