بهائیان مظهر بهائیت

۱۳۹۵/۰۱/۰۵ 0

در جامعه‌ مسلمان ها، هر کس‌ در رعایت‌ حجاب‌ و یا خلوت‌ با اجنبی‌ کوتاهی‌ نماید مورد اعتراض‌ و بازخواست‌ افکار عمومی‌ (و نه‌ تشکیلاتی) ادامه مطلب…

بهائیت و خاتمیت

۱۳۹۱/۰۳/۲۸ 1

مسلمانان به چه دلیل، اعتقاد به ختم نبوت دارند و بر این مطلب پافشاری می کنند؟ بر چه اساسی می گویند: پس از رسول اکرم ادامه مطلب…