گواهي فرقه نگاران بر ارتباط علي محمد شيرازي با حروفيان و نقطويان

بابيت فرقه‌اي است که با ادعاي علي محمّد شيرازي (باب) پديد آمد. وي از مدعيان معاصر مهدويت است که ادعاهاي بسياري همچون ذکريت، بابيت، مهدويت، نبوت و الوهيت را در کارنامه خود دارد و بسياري از ادعاهايش را بديع و تازه مي‌خواند؛ ليكن بسياري از ادعاهاي او ريشه در جريان‌هايي همچون حروفيه و نقطويه دارد و فرقه‌پژوهان بسياري بر اين باورند كه علي محمد شيرازي بسياري از ادعاها و آموزه‌هاي خود را از اين دو جريان الگوسازي كرده است كه برخي از آن‌ها را گزارش مي‌كنيم:

«دانشنامه جهان اسلام» نيز گرايش نقطويان به بابيت و ياري‌رساندن به علي محمّد شيرازي در دين‌سازي را نقل مي‌كند. (۱) صاحب «حروفيه» نيز از قرائن الگوگيري بابيت از حروفيه و نقطويه پرده برمي‌دارد. (۲)

پانوشت
۱. دانشنامه جهان اسلام، ج ۵، ص ۶۵۲.
۲. حروفيه (تحقيق در تاريخ و آراء و عقايد)، ص ۲۱.

منبع: مقاله «پيشينه ادعاهاي مهدويت، نسخ اسلام و الوهيت سران بابيت در جريان‌هاي حروفيه و نقطويه»، محمد علي پرهيزگار، فصلنامه انتظار موعود، شماره ۴۹

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*