نقش و جايگاه بيت العدل در ميان بهائيان

بيت العدل مقر تشكيلاتي بهائيت

بیت العدل، مرکز اداری جامعه جهانی بهائیان، در حیفاء اسرائیل قرار دارد. با مرگ عباس افندی، بنیان آن توسط شوقی افندی نهاده شد که در اواخر عمر وی، با هدف به عهده گرفتن مسئولیت های اجرایی جامعه بهائیان، در کنار رکن بالاتری به نام ولی امرالله، تشکیل شد ولی پس از مرگ شوقی و نبودن ولی امرالله بعدی به علت عقیم بودن وی، بیت العدل عملا به تک سوار عرصه اداره جامعه بهائیان تبدیل شد و به تنهایی به اداره گسترده بهائیان سراسر جهان پرداخت.

بیت العدل که در گفته های بزرگان آئین بهائیت همواره به عنوان مفسر و مبین احکام آئین بهائیت معرفی شده بود، کم کم تبدیل به قانون گذار در آئین بهائیت شده و به عنوان شارع قوانین به ایفای نقش پرداخته و کار به جایی رسیده که دیگرهیچ کس حق مخالفت با اوامر بیت العدل را ندارد.

امروزه بیت العدل در بین بهائیان به عنوان یک شارع و پیامبر شناخته می شود و دستورات او مو به مو لازم الاجرا می باشد به طوری که بهائیان به هر نوع فعالیتی راضي هستند که به نوعی رضایت بیت العدل در آن باشد و مخالفت با اوامر بیت العدل حتی به مخیله هیچ بهایی نیز خطور نمي کند و کوچکترین مخالفت با دستورات بیت العدل مجازات های سنگین در پي دارد که طرد از جامعه بهائیت جزئی از آن است و با دقت نظر تمام، تحرکات تک تک بهائیان در سراسر جهان را زیر نظر دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*