نقد و بررسي ادعاي من يظهره اللهي حسين علي نوري (بهاء)

در اين مقاله به نوشتار كوتاهي از حجت الاسلام و المسلمين محمد علي پرهيزگار مي‌پردازيم كه به ادعاي «من يظهره اللهي» حسين علي نوري (بهاء) پرداخته و آن را نقد مي كند.
اين پژوهشگر حوزه فرق و مذاهب مي‌نويسد: حسين‌علي نوري ۱۹ سال پس از نخستين ادعاي علي‌محمّد شيرازي، در سال ۱۲۷۹ قمري، خود را «من يظهره الله» خواند(۱) و دعوتش را براي گروه اندكي از بابيان آشكار ساخت.(۲) جورابچي در اين باره مي‌نويسد: «حضرت بهاءالله در سن ۴۶ سالگي در باغ نجيبيه بيرون شهر بغداد، خود را موعود بيان «من يظهره الله» و موعود همه كتاب‌هاي آسماني و ظهور كلي الهي خوانده و به پيروان حضرت نقطه بيان، اظهار و اعلان فرمود. ازاين‌رو عيد اعظم بهاييان در اين هنگام است. در بهار سال ۱۸۶۳ ميلادي برابر با ۱۲۷۹ قمري.»(۳)
اشراق خاوري درباره من يظهره اللهي حسين‌علي مي‌نويسد: «باري حضرت اعلي در جميع کتب خويش بشارت به ظهور بهاءالله داد که در سنه تسع، ظهور عجيبي ظاهر مي‌شود… يعني ظهور رب الجنود خواهد بود… اين بود که چون حضرت بهاءالله در بغداد يوم رضوان اظهار امر فرمود، جميع بابيان معترف شدند، مگر قليلي.»(۴) ليکن بر اساس ويژگي‌هايي كه علي‌محمّد شيرازي براي «من يظهره الله»شمرده بود، او مي‌بايست ۱۵۱۱ يا ۲۰۰۱ سال پس از علي‌محمّد مي‌آمد.(۵)
اشراق خاوري در پاسخ اين اشکال از رويداد قيامت در فاصله ميان علي‌محمّد و حسين‌علي مي‌نويسد: «نفوسي که خود مقر و معترفند آن پنجاه هزار سال در يک طرفة العين گذشت و وقايع عظيمه قيامت تحقق يافت انکار مي‌کنند که نمي‌شود عدد مستغاث نوزده سال منقضي شود.»(۶)
استاد فرق انشعابي و انحرافي مي‌افزايد: ادعاي من يظهر اللهي حسين‌علي نوري، جز فاصله ۱۵۱۱ يا ۲۰۰۱ ساله با علي‌محمّد، سه اشکال ديگر نيز دارد:
أ. حسين‌علي از مسجدالحرام ظهور نکرده است؛
ب. او دو سال از علي‌محمّد بزرگ‌تر بود، پس نطفه‌اش پاک نيست، زيرا علي‌محمّد مني را پاک کرد تا من يظهره الله با نطفه پاک آفريده شود؛
ج. وي دوران کودکيش را پيش از علي‌محمّد گذرانده است، ازاين‌رو حکمي که علي‌محمّد درباره تأديب کودکان صادر کرد، براي او اجرا شدني نيست.از سوي ديگر اين فقره تأديب با امي‌بودن حسين‌علي نيز نمي‌خواند، زيرا او خودش را امي مي‌داند؛ ولي علي‌محمّد از مکتب رفتن من يظهره الله و شيوه تأديب او توسط معلم سخن مي‌گويد.

بر اين اساس «من يظهره الله» موعود بابيان نمي تواند حسين علي نوري معروف به بهاء باشد.

پانوشت:
۱. بهاءالله و عصر جديد، ص ۴۰.
۲. نك: ديانت بهائي، ص ۵۶.
۳. بهاء الله موعود كتاب‌هاي آسماني، ص ۱۶۷؛ همچنين نک: الکواکب الدريه، ج ۱، ص ۲۵۷.
۴. گنجينه حدود و احکام، ص ۳۷۷ – ۳۷۸.
۵. بيان فارسي، ص ۷۱.
۶. گنجينه حدود و احكام، ص ۳۸۳.

1 Comment on نقد و بررسي ادعاي من يظهره اللهي حسين علي نوري (بهاء)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*