فعاليت‌هاي تشكيلاتي بهائيت در دوران عباس افندي (عبدالبهاء)

عباس افندي، دومين سركرده بهائيت (معروف به عبدالبهاء) نيز مانند پدرش (حسين علي نوري) اهدافي را در راستاي تشكيلات بهائيت دنبال مي‌كرد كه در اين نوشته به برخي از آن‌ها به همراه اقدامات تشكيلاتي وي اشاره مي‌كنيم:

۱. اهداف تشكيلاتي

أ. پيگيري اهداف دوران حسين علي نوري (بها)
ب. تثبيت و ترويج بهائيت
ج. تأسيس زير ساخت‌هاي فرقه به شكل جديد

۲. اقدامات تشكيلاتي

أ. تشكيل هسته «ايادي امر الله» (متشكل از برجسته‌ترين و سرشناس‌ترين فعالان بهائيت و نزديك‌ترين بهائيان به سران بهائيت است.)
ب. تأسيس محفل محلي شيكاگوي آمريكا (محفل محلي، تشكيلاتي است كه در يك منطقه بهائي‌نشين تشكيل مي‌شود و به ساماندهي امور بهائيان آن منطقه مي‌پردازد.)
ج. تأسيس هيئت هفت نفره در شيكاگوي آمريكا
د. تشكيل «بيت روحانيت» در مصر
هـ. تأسيس موسسه «مطبوعات امري» در آمريكا (سرپرست انتشار آثار اعتقادي بهائيت»
و. انتشار مجله «بهائي نيوز» در آمريكا
ز. راه‌اندازي مدارس «تربيت»
ح. تأسيس مشرق الاذكار عشق‌آباد و مشرق الاذكار شيكاگو (مشرق الاذكار ساختماني است كه بعد اداري و اجتماعي بهائيان را ساماندهي مي‌كند.»
و. تشكيل محفل «ياران روحاني ايران» با حضور چهار تن از اياديان امر الله.

جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه مي‌توانيد به مقالات زير مراجعه كنيد:
– نقش عبد البهاء در تحولات بهائيت

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*