علی محمد شیرازی، باب یا مهدی موعود؟

علي‌محمّد شيرازي از سال ۱۲۶۰ تا ۱۲۶۴ قمري از ادعاي ذکريت و بابيت فراتر نرفته بود.(۱)
او هنگامي كه حروف حي را براي تبليغ مي‌فرستاد، از آنان خواست كه اسم و رسم او را براي كسي آشكار نسازند و او را تنها «باب موعود» معرفي كنند: «در حين تبليغ فقط بگوئيد که باب موعود ظاهر شده دليلش قاطع است و برهانش متين و کامل هر که به او مؤمن شود به جميع انبياء و رسل مؤمن است و هر که او را انکار نمايد به انکار جميع پرداخته است.» (۲)

وي براي نخستين مرتبه در شعبان سال ۱۲۶۴ قمري بود که ادعاي قائميت و مهدويت خود را در تبريز آشکار ساخت (۳) و در ميان علماي تبريز گفت: «منم آن كسي كه هزار سال مي‌باشد كه منتظر آن مي‌باشيد.»(۴) از اين‌رو آيتي در گزارش‌هاي خود مي‌نويسد: «مريدان علي‌محمّد در شورش‌قلعه طبرسي مازندران و شورش زنجان (در سال‌هاي ۱۲۶۴ – ۱۲۶۷ قمري) از مسلماني دم مي‌زدند و نماز مي‌گزاردند و از بابيت علي‌محمّد شيرازي جانبداري مي‌کردند.»(۵)

بابيان ديروز و بهائيان امروز هميشه علي‌محمّد شيرازي را «باب» خوانده‌اند(۶) و با اين عنوان برايش کتاب نوشته‌اند.(۷) بر اين اساس او در ميان پيروان خود نيز به عنوان مهدي موعود شناخته نشده و نمي‌شود.

پانوشت
۱. فصلنامه انتظار موعود، مقاله «بررسی و تحلیلی بر پیشینه شناسی بابیت و مهدویت علی محمد باب و رابطه آن با جریانهای باطنی».
۲. (اشراق خاوري، ۱۹۹۱: ۷۶).
۳. افندي، ۱۹۹۲: ۹۹؛ فيضي، ۱۹۸۷: ۲۸۶ – ۲۹۹.
۴. جاني كاشاني، ۱۹۱۰: ۱۳۵.
۵. آيتي، ۱۳۴۲: ۱۶۳ و ۱۹۵.
۶. فيضي، ۱۹۸۷: ۱۴۲.
۷. محمّد حسيني، ۱۹۹۵.

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*