شيوه‌هاي تبليغ بهائيت

بحث تبليغ و جذب براي بهائيان، بسيار جدي است و از ابزارها و روش‌هاي مختلفي همچون نشر كتاب و مجلات استفاده مي‌كنند. آنان مدعي هستند كتاب‌هايشان را به ۸۰۰ لهجه ترجمه و منتشر كرده‌اند و از هيج هزينه‌اي براي تبليغ فرقه خود در ميان نوجوانان و جوانان دست بر نخواهند داشت.

همچنين وقتي انبوه نامه‌هاي الكترونيكي اين فرقه توسط كاربران اينترنتي باز مي‌شود، جديدترين اخبار و اتفاقاتي كه براي رؤساي اين جريان به وجود آمده، قابل مشاهده است.

اين جريان و سرانش از تلويزيون، راديو، ماهواره، اينترنت و حتي اهداي كمك مالي براي تبليغ بهائيت استفاده مي‌كند.

بهائيت از دو روش مستقيم و غير مستقيم براي تبليغ خود بهره مي‌گيرد. روش‌هاي تبشيري و تخريبي از روش‌هاي مستقيم تبليغ بهائيت است. چاپ كتاب و جزوه، طرح شعارهاي جذاب، انتشار زندگي رهبران و تاريخچه بهائيت نيز از روش‌هاي تبشيري بهائيان است.

در روش تخريبي نيز با ايجاد پرسش و طرح شبهات، ذهن طرف مقابل را مشغول مي‌كنند. همچنين با تمسخر و توهين به شخصيت‌ها و بزرگان در مقابل آنان قرار دارند، سعي بر تخريب دارند. اما به دليل آن كه بيت العدل آنان را به پيروي از حكومت و قوانين كشوري امر كرده است، سعي بر تبليغ غير مستقيم دارند.

در روش تبليغ غير مستقيم، از تبليغ عملي استفاده مي‌كنند. خوش خلقي، كمك به هم نوعان، سر زدن به بيماران، هديه دادن، ارزان فروشي، ديد و بازديد از همسايگان و كمك به اقشار آسيب‌پذير كه همگي به گونه‌اي متظاهرانه انجام مي‌شود، از شيوه‌هاي تبليغ غير مستقيم و عملي بهائيت است.

همه گروه‌هاي سني به ويژه جوانان و نوجوانان در تيررس تبليغات بهائيت هستند. افراد كم درآمد و آسيب‌پذير نيز از گروه‌هاي مورد توجه بهائيت هستند. از اين‌رو بهائيت كشورهاي فقير آفريقايي و آمريكاي لاتين را نيز مورد هدف قرار داده است. فقر فرهنگي و نااشنايي با دين مبين اسلام از عوامل جذب گروه‌هاي هدف به جريان بهائيت است. همچنين بهائيت از اباحه‌گري، ترويج موسيقيف ترويج بي‌بند و باري و اختلاط زن و مرد براي جذب پيرو استفاده مي‌كند. امروزه با گسترش فناوري‌هاي الكترونيكي، اين گروه با جستجو در ميان انبوه آدرس‌هاي اينترنتي، تبليغاتي را به ادرس بسياري از جوانان مي‌فرستند و آن‌ها را به گرايش به اين فرقه دعوت مي‌كنند.

شايان ذكر است اين فرقه براي جذب افراد فرهيخته يا كساني كه تمايل به بي‌بند و باري ندارند نيز برنامه دارد و شعارهاي به ظاهر جذابي همچون تعاليم دوازده گانه را تبليغ مي‌كند.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*