راه اندازي كتابخانه پايگاه جامع شناخت بهائيت

پايگاه جامع شناخت بهائيت به اطلاع همه همراهان و بهائي پژوهان گرامي مي رساند، بخش كتابخانه با كتب و مقالاتي در زمينه بابيت و بهائيت، اسماعيليه و حروفيه راه اندازي و در دسترس قرار گرفته است.

مخاطبان گرامي مي توانند براي دسترسي آسانتر بر روي عناوين زير كليك كنند تا به كتابخانه سايت منتقل شوند:

۱. كتابخانه پايگاه جامع شناخت بهائيت

۲. كتب فرق و مذاهب

۳. مقالات فرق و مذاهب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*