دفاع از پايان‌نامه‌اي درباره پيشينه بابيت و بهائيت

محمد علی پرهیزگار

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته فرق تشيع با موضوع «ريشه انحرافات فكري بابيت و بهائيت در جريان‌هاي افكري پيشين» با درجه عالي و نمره ۱۹/۵ در دانشگاه اديان و مذاهب دفاع شد.

استاد محترم راهنما: حجت الاسلام و المسلمين رضانژاد
استاد محترم مشاور: سيد علي موسوي نژاد
استاد محترم داور: حجت الاسلام و المسلمين عليرضا روزبهاني
دانشجو: حجت الاسلام و المسلمين محمد علي پرهيزگار

مکان: سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه اديان و مذاهب

چکيده
بابيت و بهائيت دو جريان انحرافي معاصر هستند که سعي دارند آموزه‌هاي خود را ديني، عقلي و تازه جلوه دهند؛ ليکن با کنکاش در عقايد و تعاليم آنان مي‌توان به خوبي دريافت که اکثر مدعيات اين دو گروهک برگرفته از مذاهب ساختگي و جريان‌هاي فکري سده‌هاي گذشته است.
اين پايان‌نامه به بررسي الگوگيري بابيت و بهائيت از جريان‌هاي فکري پيشين (براي نمونه: جريان‌هاي اسماعيليه، حروفيه، اهل حق و …) مي‌پردازد و ريشه انحرافات فکري سران اين دو فرقه را در موضوعاتي همانند ادعاهاي الوهيت و نبوت، مهدويت‌گرايي انحرافي و باطن‌گرايي‌ جستجو مي‌کند.
در پايان اين پژوهش که از آثار کتابخانه‌اي گرد آمده و با شيوه توصيف و تحليل سامان يافته است، به اين نتيجه مي‌رسيم که بر اساس مستندات موجود، انحرافات فکري بابيت و بهائيت ريشه در جريان‌هاي فکري پيشين دارد؛ به گونه‌اي که ادبيات گفتاري و نوشتاري، ادعاهاي دروغين الوهيت، نبوت و مهدويت و آموزه‌هاي فکري و باطني سران اين دو فرقه، تکراري و الگو گرفته از از جريان‌هاي فکري و باطني سده‌هاي پيش از آنان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*