دست بوسي در بهائيت

پايگاه جامع شناخت بهائيت؛ در پي تصاوير منتشر شده از بوسيدن دست يكي از مسئولين، امروز روزنامه اعتدال با تيتر «بهائيت تنها آييني است كه دست بوسي را حرام مي داند.» در پي عادي نشان دادن اين جريان بر آمد، غافل از آن كه بهائيت نه تنها دين و آيين الهي نيست، بلكه گروهكي است كه  سركرده خود را پرستيده و در برابر قبرش سجده مي كند و اتفاقاً دست بوسي يكي از سيره سران آن است كه در ادامه تصويري را به نمايش خواهيم گذاشت كه زنان بهائي در حال بوسيدن دست دومين سركرده اين گروهك يعني عباس افندي (عبد البهاء) هستند و فيلم اين جريان نيز موجود است؛ بر اين اساس به مسئولين اين روزنامه غافل بايد نوشت: «به كجا چنين شتابان…».

123

مقالات مرتبط:

۱. خيانت عبد البهاء به بهاء

1 Comment on دست بوسي در بهائيت

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*