دانلود مقاله همگامي بهائيت ايران با وهابيت در تخريب قبور ائمه (ع)

مخاطبان گرامي و بهائي پژوهان محترم مي توانند مقاله «همگامي بهائيت ايران با وهابيت در تخريب قبور ائمه(ع)» را از لينك زير مشاهده و به رايگان دانلود كنند.

لازم به ذكر است در مقاله به نقش بهائيت در فاجعه تخريب بقيع و پيامدهاي آن پرداخته مي شود.

مشاهده و دانلود: «همگامي بهائيت ايران با وهابيت در تخريب قبور ائمه (ع)»

مشاهده مقالات كتابخانه پايگاه جامع شناخت بهائيت

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*