جوسازي رسانه‌اي بهائيان براي ايران

تشکیلات بهائیت که سال‌هاست با همکاری سازمان‌های استعماری برای مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی، در پی متهم‌سازی ایران به نقض حقوق بشر است، به تازگی تصاویری را در فضای مجازی منتشر کرده است که حکومت ایران، با تعطیلی مغازه‌های کاسبان بهائی، در پی تضعیف و برخورد با آنان است.

تشکیلات بهائیت، تنها دلیل تعطیل کردن مغازه‌ها را، بسته بودن مغاره بهائیان در روز ۲ آبان ماه به جهت برگزاری جشن تولد حسین علی بهاء اعلام کرده است و حال آن که تولد حسین علی بهاء ۲ محرم یعنی ۵ آبان ماه است نه ۲ آبان ماه و ۳۰ ذی الحجه.

بر این اساس با استناد به يك تصوير:

۱. نه می توان اصل خبر را تأیید کرد و گفت تعطیل کردنی در کار بوده

۲. نه نمی‌توان گفت که تعطیلی آنان به جهت برگزاری جشن بوده یا در ۲ آبان ماه بوده است.

۳. معلوم نیست این بنرها در کجا و مربوط به مغازه چه کسانی است.

۴. در بنرهایی که بر درب مغازه‌ها نصب شده، از تخلف صنفی سخن گفته شده، نه گرایش‌های سیاسی – اعتقادی مانند بهائی بودن و …
سلطان‌زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مصادیق تخلف صنفی را چنین می‌شمارد:‌ «گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عرضه خارج از شبکه».

لازم به ذکر است که آخرین اخبار از برخورد با متخلفان اصناف کرمان، مربوط به مرداد ماه، یعنی ماه مبارک رمضان است، نه آبان و ذی الحجه.

گفتنی است در برخورد با متخلفان، اعم از اصناف و … گرایش‌های سیاسی یا اعتقادی ملاک قرار نمی‌گیرد و شاهد این ماجرا، برخوردهایی است که با متخلفان صورت گرفته است که در میان آن‌ها تفاوتی میان بهایی و مسلمان یا هواداران گروه‌های مختلف سیاسی وجود ندارد، زیرا با همه متخلفان به صورت برابر برخورد می‌شود و گرایش‌های افراد دلیل بر برخورد شدیدتر یا برخورد نکردن با آنان نیست.

این جوسازی تشکیلات بهائی، در سال‌های اخیر پیشینه سیاهی دارد که از جمله می‌توان به مجرمان فتنه ۸۸ اشاره کرد که بخشی از آنان بهائی بودن و در عاشورای ۸۸ به رقص و پایکوبی علنی در خیابان‌ها و آتش زدن اموال عمومی پرداختند و پس از دستگیری، تشکیلات بهائیت، بهائی بودن را تنها جرم آنان معرفی کرد، در حالی که در میان متخلفان، بعضی مسلمان و بعضی بهائی بودن و همگی دستگیر و محاکمه شدند…

بر اين اساس نمي‌توان به صرف يك تصوير درباره رفتار يك حكومت قضاوت كرد، چرا كه از يك سوء تخلف آن واحد صنفي در بنر نيامده است، از سوي ديگر معلوم نيست مالك اين ملك بهائي باشد و هزاران احتمال ديگر … البته اين مطلب نيز بايد مد نظر باشد كه حكومت‌ها حق دارند براي ايجاد نظم و امنيت، بر اساس قانون با متخلفان برخورد كنند، حال متخلف به هر باوري كه مي‌خواهد عقيده داشته باشد و روشن است كه عقيده خاطي دليل برخورد نكردن با او نمي‌شود…

اين‌گونه كه پيداست، بهائيان مي‌خواهند با جنجال‌هاي رسانه‌ای يك نوع مصونيت قانوني براي خود ايجاد كنند و در پناه آن هر كاري مي‌خواهند انجام دهند و حكومت ايران به صرف بهائي بودن آنان، از تخلفاتشان بگذرد و كار با آنها نداشته باشد…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*