جمعيت بهائيان ايران

جمعيت بهائيان ايران

بهائيت، گروهكي است كه طي دو قرن گذشته افت و خيزهايي را در ايران تجربه كرده است؛ ولي پس از انقلاب اسلامي ايران، به انزوا رفت و فعاليت خود را در جهات گوناگون به صورت زير زميني دنبال كرد و از هر راهي در پي افزايش جمعيت خود بود تا جايي كه حتي مانع ازدواج با محارم نيز نشد.

اين گروهك كه سياسي بودنش بر همگان روشن است، براي دستيابي به اهدافش، پيوسته جمعيت خود را چندين برابر آن چه هست بيان مي‌كند، از اين‌رو به پيروان خود نيز دستور داده است كه در ستون دين سرشماري‌ها يا بهائيت را بنويسند يا ساير را انتخاب كنند. با اين حال آن چه از نتيجه سرشماري‌هاي عمومي به دست مي‌آيد، نشان از دروغ بودن آمار بيت العدل بهائيت مي‌دهد.

بر اساس آمار سرشماري، جمعيت ايران در سال ۱۳۹۰ تعداد ۷۵۱۴۹۶۶۹ نفر اعلام شده است كه از اين ميزان، تعداد ۷۴۶۸۲۹۳۸ نفر دين خود را اسلام اعلام كرده‌اند و تعداد ۱۱۷۷۰۴ نفر دين خود را مسيحيت و تعداد ۸۷۵۶ تن خود را كليمي و ۲۵۲۷۱ تن خود را زرتشتي معرفي كرده‌اند و تعداد ۴۹۱۰۱ نفر ساير را انتخاب كرده و ۲۶۵۸۹۹ تن هيچ چيز اظهار نكرده‌اند.(۱)

ضمن آنکه اين آمار هم شامل کليه کساني است که به هر دليلي نخواسته اند دينشان را اظهار کنند که مي‌تواند شامل همه فرق و مذاهب، مانند اهل احق و اسماعيليه و شيخيه يا دگر انديشان اعم از کمونيست‌ها و توده‌اي‌ها و شيطان پرست‌ها و بودائي‌ها و سيک‌ها و بهائي‌ها و … باشد.

اگر سهم بهائي‌ها از ستون «ساير و اظهار نشده»، ۱۵ در صد هم باشد، شايد بتوان گفت آمار بهائيان ايران در سال ۱۳۹۰ حدود  ۴۷۲۵۰ نفر تخمين زده مي‌شود، نه سيصد هزار نفري که بيت العدل در اسرائيل ادعا کرده است.

يک احتمال هم مي‌تواند اين باشد که بهائيان بر خلاف نظر بيت العدل، خود را مسلمان اظهار کرده باشند، زيرا در طول چند دهه گذشته، به خاطر اين اصرار بيت العدل بر اظهار بهائي بودن، خود و خانواده‌شان را به زحمت بي‌نتيجه انداخته‌اند و لذا تصميم گرفته‌اند علي رغم نظر تشکيلات، خود را در سرشماري‌ها مسلمان اظهار کنند. البته اين كار در بهائيت بي‌سابقه نيست. طبق متون بهائي، عبدالبهاء در فلسطين خود را مسلمان جا زده و در نماز جمعه مسلمانان شرکت مي‌کرد و خود را مقيد به احکام اسلامي نشان مي‌داد تا راحت زندگي کند…

اين احتمال بعيد هم نيست، زيرا بهائيان ايران، خيري از اين سري دستورات مشکل آفرين بيت العدل نديده و ترجيح داده‌اند تظاهر به بهائيت نداشته باشند و ابزار برنامه‌هاي تفرقه انگيز و مشکل زاي بيت العدل نگردند؛ ولي اين را هم بايد در نظر گرفت كه در ميان اين ۳۱۵۰۰۰ هزار نفري كه يا دين خود را اعلام نكرده اند يا ساير اديان را برگزيده‌اند، پيروان ديگر فرق و مذاهب يا دگرانديشان و كمونيست‌ها و … نيز وجود دارند كه نمي‌توان از آنها چشم پوشي كرد.

بر اساس اين آمارها، بهائيان ايران نه تنها بزرگترين اقليت مذهبي ايران نيستند، بلكه تعدادش از ميزان مردگان روستايي سال ۹۲ ايران -۸۷۰۶۳ نفر-(۲) يا ميزان مبتلايان به اچ آي وي -۸۶۰۰۰ نفر(۳)- يا حتي مردان ناشنوا -۵۶۳۸۰- يا زناني كه اختلال گفتاري داردند -۵۵۰۵۸نفر- نيز كمتر است.

پانوشت:

۱. مركز آمار ايران

۲. آمار ثبت احوال

۳. ويكي پديا

1 Comment on جمعيت بهائيان ايران

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*