توهين سران بهائيت به مسيحيت

شوقی در توهین‌های فراوان خود به مخالفان فرقه بهائیت از هتاکی به مقامات کلیسا نیز نمی‌گذرد و در کتاب مشهورش قرن بدیع احزاب و فرق مسیحی را به حقد و حسد شدید متهم کرده و گفته نفوسی فرومایه مانند واترالسکی- ویلس – ریچاردسُن و ایستُن از بیم مقام و موقعیت خویش در صدد جلوگیری از پیشرفت بهائیت برآمدند.

 نهایت ادب! و احترام عمیق همسر شوقی افندی روحیه ماکسول نیز در مورد روحانیت مسیحی چنین بروز می‌کند: «دوران کشیش‌بازی تمام شده» (۱)

پانوشت
۱. اخبار امری سال ۱۳۵۱ ش.

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*