اعتراف سران بابيت و بهائيت به خاتميت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام

حضرت محمّد(صلی الله علیه و آله و سلم) در كتب سران و مبلغان بابيت و بهائيت با لقب «خاتم» يا «خاتم الانبياء» خوانده مي‌شود و آنان در موارد فراواني به خاتميت آن حضرت اعتراف كرده‌اند كه از جمله مي‌توان به گزارش‌هاي زير اشاره كرد:
يک. حسين علي نوري درباره خاتميت پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) مي‌نويسد: «يومي از ايام در ارض طا که مقرّ سلطنت ايرانست مشي مي‌نموديم؛ بغتة از کلّ جهات حنين مرتفع بعد از توجّه ناله منابري که در مدن و ديار آن اقليم است، اصغا شد و به اين کلمات ذاکر الهي خاتم رسل و سيد کل رسول اللّه روح ما سويه فداه ما را از براي ذکر و ثناي تو ترتيب داده.» (۱)
دو. حسين علي نوري در جاي ديگري مي‌نويسد: «خاتم انبياء و سيد اصفياء دين مرتفع در فرقان را تشبيه به سماء فرموده‏اند، به علّت علوّ و رفعت و عظمت و احاطه آن بر جميع اديان». (۲)
سه. اشراق خاوري با تأييد خاتميت پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) ، به نفي نبوت حسين علي نوري پرداخته و از مظهريت او سخن مي‌راند: «و سلسله نبوت را به وجود مباركش ختم كرده و در سوره احزاب نازل شده قوله تعالي «ما كان محمّد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين» (۳) محمّد(صلی الله علیه و آله و سلم) پدر هيچ كدام از مردان شما نيست، ولي فرستاده خدا و پايان دهنده پيامبران است و از اين مطلب به كمال وضوح، عظمت مقام مظهر الهي و موعود ملل و اديان ظاهر مي‌شود و به اين معنا كه مقام آن حضرت (حسين علي نوري)، رسالت و نبوت نبوده و نيست، بلكه ظهور الله و مظهر مقدس نفس غيب الغيوب است.» (۴)
اين گزارش‌ها دال بر پذيرش اين جايگاه توسط سران بابيت و بهائيت است و ثبوت خاتميت آن حضرت نزد آنان است و اين به معناي نفي نبوت و رسالت مدعيان پس از ايشان (علي‌محمّد شيرازي و حسين علي نوري) است.

پانوشت
۱. نوري، اشراقات، ص ۲۴۶؛ همچنين نک: ص ۷۴ و ۲۹۳.
۲. ایقان، ص ۲۶.
۳. احزاب: ۴۰.
۴. قاموس توقيع منيع، ج ۱، ۱۱۴.

مقالات مرتبط
۱. حسين علي نوري (بهاء الله)، پيامبر يا خداي بهائيت؟ 

۲. خاتمیت پیامبر اسلام در قرآن کریم 

۳. بهائیت و خاتمیت

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*