اصحاب مستبصر بهائيت در دوران شوقي افندي

تشرف بهائيان به اسلام

از ويژگي هاي مهم بهائيت در دوران سركردگي شوقی افندی، استبصار و برگشت سه تن از اصحاب بزرگ بهائيت است كه هر سه نيز كتابهايي در نقدي بر بهائيت نوشته اند:
سه تن از اصحاب بزرگ شوقی افندی (نوه دختري عباس افندي و سومين سركرده بهائيت كه ولي امر الله خوانده مي شود) از بهائیت بازگشتند:
۱. عبد الحسین آیتی (آواره)
۲. فضل الله مهتدي صبحی
۳. حسن نیکو

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*