ابزارهاي تبليغي بهائيت براي افزايش جمعيت

افزايش جمعيت يكي از اهداف مهم، جدي و دغدغه هاي جريان بهائيت است كه براي رسيدن به آن از ابزارهاي زير استفاده مي كند:

۱. موسسه هاي تبليغي (ارئه طرح تبليغي و پيگيري پيشرفت)
۲. طرح روحي
۳. سوء استفاده از ظاهر و پوشش اسلامي براي دختران محجبه
۴. استفاده از كلاسهاي هنر (خطاطي، طراحي، خياطي، عكاسي و …) در مناطق محروم و حاشيه اي
۵. استفاده از NGO براي مشاركت در امر ازدواج، حل مشكل جوانان، سركشي به خانواده هاي بي سرپرست و …
۶. كوچك كردن خانواده هاي بهائي توانمند در تبليغ
۷. ايجاد مشاغل صنعتي، كشاورزي و خدماتي
۸. دعوت به مناظره از افراد كم اطلاع و كاها صوري
۹. شركت در برنامه هاي خيرخواهانه
۱۰. اظهار بهائي بودن در مدارس و دانشگاها
۱۱. برگزاري همايش در ايام مخصوص بهائي
۱۲. تعطيلي مغازه هاي و … در ايام تعطيل بهائي
۱۳. فضاي مجازي
۱۴. مقام سازي براي خود در جهان

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*