نماد بهائيت

تصوير زير نماد و نشاني است كه بهائيان از آن به عنوان نماد مقدس استفاده مي كنند. اين نماد قالب بر روي انگشتر، گردنبند و … بهائيان ديده مي شود.

نماد بهائيت
نماد بهائيت

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*